fbpx

Regionmuseet Kristianstad

Regionmuseet Kristianstad är länsmuseum för Skåne med ansvar för regionen, med undantag för Malmö stad och Helsingborgs stad. Regionmuseets ansvar täcker in områden såsom byggnadsvård, arkeologi samt publik verksamhet, såsom permanenta och tillfälliga utställningar.

Hemsida
Museets hemsida

Vi finns på
Adress: Stora Torg
Ort: Kristianstad
Skåne

Kontakt
Barbro Mellander
Tele: 044 13 57 90
barbro.mellander@regionmuseet.se