Rådhuskvarteret

Län: Skåne
Ort: Kristianstad
Datum: 30-11-2011

Rivet/förvanskat. Nu rivs Wachtmeiskterska huset för att lämna plats åt ett nytt kommun- och regionhus. Samtliga 1800-talshus i kvarteret, utom själva rådhuset ska rivas, men fasaderna bevaras. Fasaderna mot Stortorget samt kvarterets hörnhus mot centralstationen och Västra Boulevarden rivs dock och ersätts med nya som inte stämmer överens med arkitekturen i övrigt. Allt detta sker trots att riksintresset tydligt påtalar vikten av 1800-talets bebyggelse mot torget och boulevarderna. I ett pressmeddelande skriver Nätverket Kristianstad att: ”Stadens intryck i dess djupaste historiska själ förändras nu för evigt. Kommunstyrelsen och Regionstyrelsen och ansvariga tjänstemän beter sig historielöst med ingen respekt för Kristianstads förflutna!”

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!