Rådhuskvarteret

Län: Skåne
Ort: Kristianstad
Datum: 30-11-2011

Rivet/förvanskat. Nu rivs Wachtmeiskterska huset för att lämna plats åt ett nytt kommun- och regionhus. Samtliga 1800-talshus i kvarteret, utom själva rådhuset ska rivas, men fasaderna bevaras. Fasaderna mot Stortorget samt kvarterets hörnhus mot centralstationen och Västra Boulevarden rivs dock och ersätts med nya som inte stämmer överens med arkitekturen i övrigt. Allt detta sker trots att riksintresset tydligt påtalar vikten av 1800-talets bebyggelse mot torget och boulevarderna. I ett pressmeddelande skriver Nätverket Kristianstad att: ”Stadens intryck i dess djupaste historiska själ förändras nu för evigt. Kommunstyrelsen och Regionstyrelsen och ansvariga tjänstemän beter sig historielöst med ingen respekt för Kristianstads förflutna!”