fbpx

Rädda Valhallabadet!

Valhalla badet är en utav de byggnaderna som hots av rivning ihop med ombygnationerna kring Scandinavium i Göteborg.

Den gamle simmaren Sixten Högberg ägnade mer än halva sitt liv åt att ett badhus av internationell klass skulle byggas i Göteborg. År 1956 stod det färdigt, Valhallabadet. Ritningarna från 1948 av den kände Göteborgsarkitekten Nils Olsson belönades med en bronsmedalj vid OS i London samma år. Nu är Valhallabadet rivningshotat.

Skriv under namninsamlingen

Rivningsplanerna bottnar i Göteborgs påstådda behov av ett nytt och större centralbad. Det anses finnas få badhus i staden i förhållande till dess invånarantal och elitidrotten i Göteborg behöver större faciliteter för att kunna hålla tävlingar. Från politiskt håll anses det viktigt för Göteborg att kunna stå värd för stora internationella tävlingar och även locka badsugna besökare från hela Västra Götalandsregionen. I en bred politisk uppgörelse mellan S, V, M, D, L och C döms Valhallabadet ut som för litet, tekniskt uttjänt och för dyrt att renovera.

Men Valhalla kan bevaras samtidigt som göteborgarnas och elitidrottens behov tillgodoses. Enligt fastighetsägaren Higabs egen utredning skulle det kosta ett par hundra miljoner kr att renovera och standardhöja Valhallabadet för att hålla länge till. Betongstommen har en livslängd på ytterligare minst 50 år. Det finns gott om utrymme att bygga ut för att tillfredsställa elitidrottens behov och rymma ännu fler badgäster. Att bygga ett nytt badhus skulle kosta ett par miljarder kronor.

Skriv under namninsamlingen

Varför är det viktigt att bevara Valhallabadet?

  • det är en populär mötesplats och folkkär byggnad som funnits i göteborgarnas medvetande och varit en självklar del i vardagen för generationer av göteborgare i över 65 år;
  • det är en byggnad med stort kulturhistoriskt värde som är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram;
  • det är en konsthistoriskt värdefull byggnad med bland annat Nils Wedels unika mosaikväggar;
  • det är en arkitektoniskt värdefull byggnad vars ritningar av Nils Olsson tilldelats Sveriges enda OS-medalj i arkitektur;
  • att riva en välbyggd och välfungerande byggnad och ersätta den med en ny är miljömässigt ohållbart och oförsvarbart;
  • det är dessutom kapitalförstöring att riva en byggnad som staden investerat mycket i under dess livstid (om än inte tillräckligt under senare årtionden) och slöseri med skattepengar att bygga ett nytt badhus för flera miljarder kronor.

 

Skriv under namninsamlingen
keyboard_arrow_up