fbpx

Rädda uthuset: Grunden

Två stora stenar från grunden har rasat in i vårt uthus. Den ena för flera år sedan och en sista vintern. Vi tror att anledningen är:
1. Det har stått en stor björk väldigt nära väggen precis där.
2. Vi har stöttat upp med nya bjälkar och lyft upp med domkraft i yttre hörnet av huset. Huset vilade kanske inte längre lika tungt på stenen. Hur allvarligt är det? Finns risk att mer rasar? Vad gör vi med hålet?

Svar:

Bra att ni har stöttat upp. Växtlighet nära husgrunden kan absolut vara en orsak till rörelser i grunden. Träd underminerar på flera sätt dels när trädet växer, skickar ut rötter och suger vatten men även när stubben och rester av roten förmultnar och minskar trycket och ändrar vattenförhållanden. Om huset vilar säkert på avlastningsbjälkar och stödben kan grunden plockas ned till stadig nivå och muras om. Men då det verkar vara ganska färska eller till och med pågående sättningar är det viktigt att gräva ut ordentligt, en björk har djupa rötter. Kontakta era länsombud som kan rekommendera nån erfaren byggare som kan komma och titta på plats.

keyboard_arrow_up