Putsa murstock

Frågeställare: Claes G

Hej. Jag renoverar en murstock, huset är från 1905 Har putsat ena delen med Mur-Putsbruk C 50/50. Inser nu när kal läst att jag borde valt ett kalkbruk. Bör jag riva ner det jag gjort och putsa om? Ska mura och putsa delen där vedspisen ska sitta, ska jag använda kalkbruk här? Allt väll Claes

Svar:

Det får bli ett generellt svar då vi inte varit på plats och sett alla förutsättningar. I samband med att material blir varma så expanderar dessa, ju större värme desto större rörelser, och man försöker att välja ett mur- och putsbruk som kan följa dessa rörelser.

Ju ”starkare” bruk som man använder desto mindre rörelser kan de ta upp utan att spricka, lerbruk är det mest flexibla, sen kommer kalkbruk och sist kommer cementbruken.

Det bruk som du har använt är hälften kalk och hälften cement, dvs ett bruk som faktiskt kan ta vissa rörelser.

Mitt förslag är att du låter det bruk som du redan använt sitta kvar men använder ett svagare bruk till resten av arbetet, som du beskriver ligger närmare värmekällan. Förslagsvis ett luftkalkbruk.

Lycka till.