fbpx

Putsa källarvägg i hus med byggår 1926

Vi har ett hus med byggnadsår 1926, där vi ska göra i ordning väggarna i källaren inomhus,
Grunden står direkt på berghäll, så det kommer aldrig bli helt torrt.

Vi är osäkra på materialet, men någon slags betong och puts, som nu släpper på vissa ställen.

Har knackat och borstat bort så mycket löst material som det går, och funderar nu på vilken slags puts vi ska använda, och till det vilken slags färg, för inomhusbruk.
Radiator finns, men lägre temperatur i källaren än resten av huset.

Har förstått att kalkbruk är mer förlåtande mot fukt.
Vad bör man tänka på om man ska jobba med kalkputs? Eller finns något annat bra alternativ?
Vilken slags färg kan sen rekommenderas?

Svar:

Källare, och grunder under mark, är oftast utsatta för fuktig mark och detta kan påverka byggnaden. Här gäller det att ta ett steg tillbaka och försöka se helheten innan man planerar eventuella åtgärder. Att se över markförhållanden på utsida med frånlut och avvattning är jättebra och här kan man även se till att man inte har växter som håller fukt nära byggnaden. Fukten kan dock komma kapillärt, underifrån, också och detta är svårare att styra över.
När det gäller källaren och väggarna så är min rekommendation att man håller dem så öppna som möjligt, både med val av färgtyp och brukstyp. Detta för att eventuell fukt som kommer in inte ska stanna i väggen och förstöra själva grundkonstruktionen eller installationer.

Jag skulle rekommendera att putslaga med ett hydrauliskt kalkbruk, först ett med lite grövre ballast för att fylla djupa skador och sedan ett med finare ballast för att läka ihop med bevarad puts. Kan ni undvika färg så är det det bästa i första skedet för att se om åtgärderna fungerar. Alternativ är en traditionell kalkfärg.
Se till att ni inte har förvaring/ möbler mot ytterväggarna då detta hindrar luftcirkulationen som hjälper till med uttorkning och undviker eventuella mögel angrepp.

Att arbeta med kalkbruk är inte jättesvårt men det gäller att först och främst tänka på arbetsmiljön då det både kan vara skadligt att andas in i torr form (under tex blandning) och det är frätande på hud och ögon. Vanligt munskydd, glasögon och handskar räcker långt. Utförandebeskrivning finns hos respektive tillverkare och brukar vara lätt att följa.

Läs gärna tidigare artiklar på vår webb, tex Råd till spannamurare eller passa på att söka till något av våra byggnadsvårdsläger där ni kan få praktisk erfarenhet.

keyboard_arrow_up