Puts på mullbänkgrund

Frågeställare: Lars Lindholm
Vi bor i hus som sannolikt är från 1600-talet. Vad vi vet är att husen såldes från en ägare till en annan 1704. Grunderna är mullbänksgrund av den typ där hela grunden är uppfylld till överkant av stockarna som golven ligger på. Någon egentlig ventilation finns ju inte i grunden även om fyllningen kanske satt sig någon/några centimeter. Det finns delvis puts på befintliga grundstenar som stödjer fyllningen. Hur gammal putsen är och hur omfattande den varit är svårt att bedöma. Putsen är dålig och håller på att falla bort. Tanken är att putsa grunden med kalkputs som ju skall vara fuktgenomsläpplig. Kan det bli för tätt? Enligt uppgift vi hört skall äkta hussvamp behöva kalk för att växa. Stämmer detta? Vi har gjort omfattande arbeten pga tidigare svampangrepp. Kan kalkputs vara ogynnsam mht hussvamp?

Svar:
Om ni har haft problem med äkta hussvamp tidigare behövs mer fakta om angreppet och hur det eventuellt hänger ihop med grunden. Äkta hussvamp behöver organiskt material, kalk, fukt och lämplig temperatur för att kunna växa. Skillnaden mellan gammal och ny puts gör inte så stor skillnad i det sammanhanget. Däremot tillåter en gammal sprucken puts mer luftväxling vilket skulle kunna ha betydelse.

Om det är är tillräckligt fuktigt i grunden kan det med andra ord finnas en risk. Som medlem i föreningen kan ni kontakta ert länsombud och få råd vart ni kan vända er.