Medlemspris: 75 kr

Rötsvampar i byggnader

100,00 kr

  • Roland Jonsson och Nils Hallenberg

I skriften presenteras med bild de vanligast förekommande svamparna:

– tolv brunrötesvampar

– en vitrötesvamp

– en sporsäckssvamp

– en slemsvamp

Dessa 15 arter förekommer i 95% av de skadefall som orsakats av rötsvampar

Innehåll bla:

Rötskador i byggnader

Rötsvampars morfologi

Hyfer och sporformer

Släktskapsförhållanden

Förklaring av artpresentationer

Sammanställning av fruktkropparas kännetecken

Artpresentationer

Teknisk utredning av svampart och orsak

Svamparter som mera sällan påträffats i svenska byggnader

Artregister

Kategori:

Mer information

Vikt 0.245 kg
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!