Hela staden och bygden – webbinarium 14 november 2023 kl 10-12

250,00 kr

Här skriver du in namn och e-post på de som kommer att delta på webbinariet. Ett namn och e-post per rad. Sedan klickar du i motsvarande antal biljetter i lådan nedan.

Beskrivning

Välkomna till höstens webbinarium via Zoom, med utgångspunkt från Kristina Berglunds skrift. Detta är det första av 2 webbinarier med olika inriktning.

Riksintresse för kulturmiljövården –
En resurs att värna (fördjupning/utveckla ett nytt synsätt)

14 november 2023 kl 10 – 12. Vi rekommenderar att ni ansluter till webbinariet 09:50.

Föreläsare : Fil. dr. Nils Ahlberg. Moderator :  Stephan Fickler; verksamhetsledare för Svenska byggnadsvårdsföreningen. Inledning : Kristina Berglund

OBS ! Bokar ni för fler än en person, ange samtliga e-postadresser och ev ref koder i meddelanderutan. Detta för att kunna skicka länk för deltagande vid webbinariet.