fbpx

Planerna för Östermalmstorg

Svenska byggnadsvårdsföreningen ser med oro på planerna att omvandla Östermalmstorg till ett fintorg det aldrig varit, i strid med torgets kulturhistoriska värde och utan en demokratisk process.

Våra invändningar mot förslaget är i korthet

  • karaktären av folklig plats för sympatiskt småstökig torghandel förändras till ett fintorg, en
    funktion som torget aldrig haft
  • det cirkulära temat i anläggningar och markbehandling är helt främmande för det öppna
    rektangulära torget och den viktiga funktionen som rätvinklig korsning mellan två gatustråk i
    den månghundraåriga rutnätsplanen
  • den historiska kopplingen mellan ett myllrande salutorg och saluhallen försvinner

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up