fbpx

Rasmus Norling

Målare

Jag är byggnadsvårdare sedan barnsben. Jag är kulturgeograf med inriktning på kulturmiljö och kulturarv och arbetar för tillfället som antikvarie. Jag är även länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen i Värmlands län.


Jag vill att Byggnadsvårdsföreningen ska vara en levande och betydelsefull förening. I dessa tider när kulturarvet och vår bebyggelse står inför stora hot både i form av förvanskning och rivning har föreningen en viktig roll att spela som jag hoppas att vi kan stärka ytterligare. I förlängningen vill jag att Svenska byggnadsvårdsföreningen ska vara för kulturmiljön vad Svenska naturskyddsföreningen är för naturmiljön. Vägen

dit tror jag är att vi blir fler medlemmar och en mer synlig kraft i debatten.


Jag tror även på att ta tillvara det stora folkliga engagemanget för både byggnadsvården i stort och våra kulturmiljöer och hotade byggnader, och att det är något som ligger i tiden.


På fritiden ägnar jag mig mycket åt praktisk byggnads- och landskapsvård på min gård i Värmland, men jag engagerar mig även i frågor som rör kulturarv och arkitektur och försöker att skapa opinion och debatt. En hjärtefråga för mig är att få fler hantverkare att ha kunskaper om byggnadsvård, på så sätt skulle många kulturvärden kunna räddas för eftervärlden.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
Du måste vara medlem för att se kontaktuppgifterna till Länsombuden.
keyboard_arrow_up