2008 Anette Svensson

För att med Byggnadsvårdsbloggen på ideell basis skapat en dagsaktuell, heltäckande och snygg informationsplats för byggnadsvården i Sverige som genom sin tillgänglighet på internet når gamla och nya målgru per. Byggnadsvårdsbloggen är ett föredömligt exempel på hur vi kan använda nya medier för informationsspridning och folkbildning.
<i class='fa fa-linkedin'></i>