fbpx

Anders Nordström

Byggnadsvårdare

Som länsombud skulle jag vilja:


Visa på de fina exempel på varsamt vårdade miljöer och byggnader vi har här i Västerbotten, detta i syfte att göra ägare och andra att vara stolta över det kulturarv som redan finns.


Visa på mångfalden och variationen inom länet, som exempelvis skillnaderna mellan byggnadstraditionerna i de olika älvdalarna.


Försöka visa hur viktiga de autentiska egenskaperna, kvaliteterna och kulturvärdena är för bevarandet och att byggnadsvård, om den ska kallas byggnadsvård, bör utgå från dessa och utföras med hänsyn till byggnaden och dess värden. (Precis som det sägs i Boverkets Byggregler och PBL)


Försöka lyfta fram och visa på de många unga välutbildade hantverkare som finns i länet och som jobbar med traditionella metoder och material.


Jag vill även försöka samverka med andra kultur- och hembygdsföreningar om praktiska arbeten, kurser, föredrag och information om varsam byggnadsvård utifrån byggnadernas förutsättningar och värden.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
Du måste vara medlem för att se kontaktuppgifterna till Länsombuden.
keyboard_arrow_up