2020 Erika Åberg

Pristagaren använder sin gedigna kunskap för att på många olika sätt sprida byggnadsvårdsevangeliet. Genom artiklar, tv-program, sociala medier och föredrag verkar hon för att sprida praktisk tillämpning av vår kulturhistoria. Hon mixar, på ett smakfullt sätt, teori och praktik och gör därigenom byggnadsvården begriplig och tillgänglig för många. Svenska byggnadsvårdsföreningens pris för Årets byggnadsvårdare 2020 tilldelas Erika Åberg.

 
<i class='fa fa-linkedin'></i>