fbpx

2018 Kerstin Johansson

Årets pristagare i kategorin Försvara har med stor kunskap och djupt engagemang försökt rädda det anrika och kulturhistoriskt värdefulla Marstrands Turisthotell från rivning. Under mer än tio år har hon aktivt manat kommunens ansvariga nämnd att förelägga fastighetsägaren att underhålla byggnaderna så att det kulturhistoriska värdet bevaras. I samverkan med Marstrands hembygdsförening har hon skapat opinion för att rädda anläggningen genom tidningsartiklar, skrivelser och anföranden; en föredömlig insats i Byggnadsvårdsföreningens anda.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up