fbpx

2017 Christina Lillieborg

För att under parollen ”byggnadsvård är vardagsarbete” och med utgångspunkt i kulturvårdens dokument, mellan åren 1995 och 2015, ha utarbetat och realiserat en förvaltningsmodell för att vårda bolagets knappt 700 historiska byggnader med hänsyn till dess särskilda krav på regelbundet underhåll, objektsanpassade åtgäder och antikvarisk dokumentation. Stadsholmens modell är idag en förebild för stora och små fastighetsförvaltare. Dessutom har Christina Lillieborg, genom föredrag, artiklar och trycksaker verkat för att tillgängliggöra Stadsholmens byggnadsvårdande budskap till både yrkesverksamma och en bred allmänhet.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up