2015 Ole Settergren

Kategorin Försvara. För att med ett brinnande engagemang, som företrädare för paraplyorganisationen Stigbergsgruppen, ha lyft fram och diskuterat hotet mot kulturarvet Slussen, mitt i Stockholms hjärta. På ett nytt och förebildligt sätt har gruppen genom sin film på internet kommunicerat den omvälvande inverkan på stadsbilden och kulturmiljön som stadens förslag, Nya Slussen, skulle innebära. Tack vare filmens stora spridning har många medborgare, i och utanför huvudstaden, uppmärksammat projektets konsekvenser.
<i class='fa fa-linkedin'></i>