fbpx

2015 Nätverket Traditionsbärarna

I kategorin Vårda. För att företagarna inom nätverket med stort engagemang och ansvarstagande rustar vårt gemensamma bebyggelsearv, samtidigt som de på ett förebildligt sätt bygger långsiktig kunskap om äldre tiders bygghantverk. Genom att tolka och dokumentera sina föregångares hantverk, samtidigt som de utför själva restaureringsarbetet, bidrar Traditionsbärarna till att bevara såväl det byggda kulturarvet som den fackkunskap som krävs för att vi även i framtiden ska kunna förstå och underhålla byggnader utifrån deras egna förutsättningar.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up