2014 Nils Johan Tjärnlund

För att genom sitt imponerande engagemang för sommarvillorna i Petersvik utanför Sundsvall ha skapat en stark opinion som engagerat människor i hela landet, inte minst genom Facebooksidan ’Rädda Petersvik undan rivning’. Nils Johan har med beundransvärd uthållighet visat på alternativa lösningar, försvarat sommarvillornas historiska värden och på kuppen bedrivit en föredömlig folkbildning.
<i class='fa fa-linkedin'></i>