fbpx

2012 Birgitta Engqvist & Gunnar Peterson

Birgitta Engqvist

För att med envist arbete och brinnande hjärta på ett varsamt sätt ha restaurerat ett stort antal byggnader på sin gård Gottenviks Säteri och därmed återställt stora delar av gårdens ursprungliga kulturmiljö. Birgitta är en förebild för alla byggnadsvårdare och har genom det goda exemplets makt fått fler att få upp ögonen och känna stolthet för de vackra byggnaderna och för traktens historia.


Gunnar Peterson

För sina stora kunskaper och förmågan att engagera andra människor i de bevarandeprojekt han arbetar med. Gunnar har

med envishet, övertygelse och osjälviskhet varit drivande i bevarandet av flera kulturhistoriskt värdefulla hus på Vikbolandet och därvid inte bara själv verkat för god byggnadsvård utan också hjälpt och inspirerat många andra att göra samma sak.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up