fbpx

2010 Sten Nilsson och Styrelsen för Österängs Ångsåg

Sten Nilsson

För att genom hela sitt yrkesliv med stor nyfikenhet och hantverksmässig skicklighet ha bevarat, utvecklat och spridit en bred hantverkskunskap inom byggnadsvården. Stens klokskap och oförtröttliga nyfikenhet på äldre hantverksmetoder har inspirerat alla som kommit i hans väg. Otagliga lärlingar och kompanjoner har fått uppleva hantverkets glädje vid hans sida. Otaliga är också de byggnader som fått nytt liv genom hans varsamma händer.


Styrelsen för Österängs Ångsåg

För det outtröttligt arbete som den ideella föreningen lagt ner på att rädda, och därmed bevara, Sveriges äldsta ångsåg från 1860, en tidsmarkör för Sveriges industriella utveckling. Styrelsen har på ett utmärkt sätt medverkat till kunskapsspridning genom sitt samarbete med hantverksskolan DaCapo.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up