fbpx

2005 Lagerhusets vänner

För många års uthållig och väl organiserad kamp för att rädda en del av vårt nationella kulturarv, Lagerhuset i Eslöv. Insatserna har visserligen inte lett till att Lagerhuset bevaras i oförvanskat skick, men föreningens arbete framstår ändå som ett föredöme för andra lokala aktionsgrupper som arbetar med bevarandefrågor.


<i class='fa fa-linkedin'></i>
keyboard_arrow_up