fbpx

Påväxt och lukt vid betonggolv i källare?

I källaren på våran sekelskiftesvilla finns betonggolv som är gjutna efteråt. Det kommer påväxt och lukt från skarven vägg och golv. Vad kan man göra för att slippa detta.
Alltså långvarigt inte bara tvätta med mögeltvätt.

Svar:

Om det inte finns någon väggbeklädnad eller inredning av trä / organiskt material vid ytterväggen kan ”påväxten” vara salter från murverket som kristalliserats i den relativt torrare eller varmare källaren. Prova att skrapa av lite ”påväxt” och lös i vatten. Om det blir en ren vätska är det salt, om det syns små växtliknande delar så är det organiskt, dvs mögel. Om det skulle visa sig vara mögel kan en förklaring vara att träreglar, till exempel i sekundära väggar kan ha gjutits in om golvgjutningen utfördes slarvigt. En lite mer långsökt förklaring skulle kunna vara ruttnande rustbädd under naturstensmuren. Om lukten kan bestämmas till en plats enligt nedan kan man hugga, bila eller gräva bort material för att se om det finns ruttnande organsikt material i konstruktionen.

Förekomsten av lukt kan vara svår att analysera. Det finns många olika dofter, allt från frän mögeldoft via lukt från uttorkade golvbrunnar till ofarlig ”källarlukt”. Och olika typer av mögel kan lukta olika, till och med luktfria. Näsan är ändå ett bra verktyg, lukten blir starkare ju närmare luktkällan man kommer. När man väl hittat källan är det enklare att hitta lämplig åtgärd som till exempel sanering, offerputs eller påfyllning av vattenlås i golvbrunnar.

Lukt från mögel eller röta kommer som sagt från organiskt material och i såna fall skall skadat material tas bort eller om det är ytliga mögelangrepp saneras. Använd skyddsutrustning (dammsugare med hepafilter, andningsmask, skyddsoverall) innan man gör vidare åtgärder.

Oavsett om det är mögel eller salter är det ett tecken på fuktproblematik. En sänkning av temperaturen minskar saltvittring och mögeltillväxt. Vissa källare passar inte för bostadsändamål om man inte genomför en ibland omfattande utvändig dränering.

 

keyboard_arrow_up