fbpx
Schablonmåleri ger möjlighet att skapa personlig inredning. Det här rummet har dekorerats helt utifrån kundens önskemål om färg och motiv. FOTO: ANNA BERG

Att dekorera med schabloner är en gammal teknik. Anna Berg berättar om sin affärsidé: att vidareutveckla det traditionella hantverket genom att skapa nya, personliga mönster.

Schablonmåleri har använts för att dekorera rum under århundraden. Speciellt vanligt blev det under 1800-talet fram till senare delen av seklet, då tillverkningen av papperstapeter industrialiserades och tapeter blev billigare och mer lättillgängliga.

Genom att använda traditionella metoder och material, bevaras hant-verkskunskapen och resultatet blir vackert, hållbart och miljövänligt.

På 1990-talet blev schablonmåleri populärt igen och väggar och möbler dekorerades med hjälp av färdiga utskurna mönsterark. Innan jag läste kursen i traditionellt byggnadsmåleri i Mariestad tyckte jag att schabloner var föga upphetsande. Tankarna fördes till 1990-talets schablonmålade trappuppgångar eller 1800-talets allmogemålade rum. Inget som föll mig i smaken på den tiden.

Nu har jag emellertid lärt mig uppskatta 1800-talets schablonhantverk. Materialen som användes på 1800-talet åldras på ett vackert sätt, medan akrylatmålade trappuppgångar klädda i glasfiberväv oftast bara känns slitna och själlösa.

Oändliga möjligheter

Första färgskiktet kommer på plats. Schablonernas placering mäts upp och markeras på väggen i förväg. Det kräver lite tid och tankekraft, sen går det ganska snabbt att fylla väggarna med mönster. FOTO: ANNA BERG

När jag väl började arbeta med schabloner föll jag pladask! Den enkla tekniken visade sig ge oändliga möjligheter att skapa mönst-rade inredningar. Äntligen kunde jag måla upp mönster som jag hade drömt om. Och dessutom med miljövänliga färger precis i de färgskalor jag önskade.

Med schablonteknik kan man återskapa mönster från gamla tapeter och textilier, eller skapa helt nya mönster. Det går att förminska eller förstora ett motiv för att anpassa det till rummets storlek och skapa en färgsättning helt efter egna önskemål. Färgtypen kan väljas uti-från underlagets beskaffenhet eller hur rummet ska användas. Med lite klurighet och olika redskap finns möjligheter att skapa olika effekter.

Schablonteknikens begränsningar ligger främst i att »snirkliga« mönster är svåra eftersom schablonarket blir för ostabilt. Många verkar tänka att schablonmåleri är extremt tidsödande, men det beror helt på mönstret. Om mönstret är detaljrikt kan man räkna med en relativt stor tidsåtgång för att skära ut schablonerna. Sen tar det tid att mäta och markera så att mönstret hamnar rätt på väggen, men när man väl kommer till att måla går det snabbt att fylla stora ytor. Varje kulör kräver ett eget schablonark så generellt gäller att ju fler färger, desto mer tid går det åt till att måla.

VÄNSTER: Inspiration till rummets nya färgsättning och dekor hänger på plats. HÖGER: Här används en schablonstöpplare för att måla upp mönstret. Färgåtgången är minimal. FOTO: ANNA BERG

Både nya mönster och tolkning av gamla

Schabloner har blivit min passion och jag vill gärna inspirera andra att våga sig på schablonmåleri. Min affärsidé bygger på att hjälpa kunder i olika delar av processen. Jag tar fram nya och tolkar äldre mönster, skär ut schablonark, målar upp provbitar eller hela väggar.

Visst kan man tycka att det blir dyrt att anlita någon för att ta fram ett specialanpassat mönster och färgsättning för att dekorera ett rum. Men kvalitén och det personliga uttrycket gör att väggarna kan ses som konst-hantverk, och förhoppningsvis blir det rum som kommer att uppskattas under lång tid framöver. Det blir mer hållbart, både miljömässigt och ekonomiskt.

VÄNSTER: Mönstret »Snödroppar« uppmålat med limfärg på lumppapp. HÖGER: För varje färg skapas en schablon. Mönstret »Snödroppar« är uppbyggt av sju färger. FOTO: ANNA BERG

Ett vackert och hållbart resultat

Mode och trender skapas av och påverkar oss människor. Nya stilar har frambringats med utgångspunkt i den rådande tidsandan. Jag upplever att byggnadsvården ofta försöker gå emot den här processen och istället enbart återskapa äldre miljöer. Men behöver det vara så?

Ett originalmålat rum eller en äldre tapet har ett stort värde för rummets karaktär och för husets historia, och eventuella skador går ofta att laga om de inte är för omfattande.

Men om rummet ändå ska målas om, på grund av skador eller att de som bor där inte trivs, kan den gamla väggmålningen bevaras bakom uppspänd papp eller skivor. Genom att göra den nya målningen med traditionella metoder och material, bevaras hantverkskunskapen och resultatet blir vackert, hållbart och miljövänligt.

Något som är glädjande för en målare med passion för färg och mönster är att den stela, vita inredningen som länge varit populär äntligen verkar få ge vika. Efter en snabb spaning på nätet efter nuvarande och kommande inredningstrender finner jag ledord som »miljö och hållbarhet«, »naturmaterial«, »personliga inredningar«, »klassiskt och tryggt i en osäker värld« – ord som alla passar in på byggnadsvård.

Perfekt läge för oss byggnadsvårdsföretagare att haka på och nå ut med vår kunskap till nya kundgrupper.

Anna Berg, målare och biolog anna@gronfarg.se