Fråga:
Hej, vi har ett s.k. gatuhus från 1861 i Lunds centrum. Huset byggdes som professorsbostad och innehåller 13 r.o.k. Husets vinkeldel som är i ett plan innehåller ekonomifunktioner såsom brygghus (används idag som tvättstuga), kokerskans rum, kök inkl stort skafferi. Vinkeldelen är av enklare snitt än övriga huset och här ligger ett slätt papptak. Är det brukligt med släta papptak i stadsmiljö, eller ska papptaket ha trekanstlist? Vi har fått olika besked från stadsantikvarier i Ystad och Lund. Någon menar att papptak med trekantslist är brukligt på landet, medan i städerna var det vanligast med släta tak.

Svar:
Jag har varit ända bort i Skåne och gjort arbeten. Då har jag konstaterat att det visst finns trekantslist i städerna. Syftet med trekantslisten är att få täta skarvar. Förr var det inte lika lätt att limma pappen och då var trekantsskarven lättare att få tät – inte bara på landet.