fbpx

Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen över Skogsbrynet 2, Katrineholm

Katrineholms kommun har beviljat rivningslov för ett kulturhistoriskt värdefullt flerbostadshus på fastigheten Skogsbrynet 2. Byggnadsvårdsföreningen överklagade beslutet vilket ledde till att länsstyrelsen upphävde detta. Mark- och miljööverdomstolen upphävde länsstyrelsens beslut efter överklagande av fastighetsägaren. Nu överklagar Byggnadsvårdsföreningen domen och begär prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

 

Läs hela dokumentet här

Meny