Överklagande Hästen 21

Överklagande av antagen detaljplan avseende kv. Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm i Stockholms kommun. Mål nr P 380-19.

Läs hela överklagandet här.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har genom föreläggande anmodats att inkomma med en motivering varför föreningen ska anses ha rätt att överklaga förevarande beslut.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!