Överjärva gård

Län: Stockholm
Ort: Solna
Datum: 12-06-2018

Solna stad vill riva ladugården vid Överjärva gård. Gården var en av Stockholms största mjölkgårdar för hundra år sedan. Man hade eget mejeri och flera butiker i Stockholms innerstad. De flesta byggnaderna är fortfarande bevarade (magasin är en rekonstruktion efter en brand). Armeniska kapellet är sedan 2012 byggnadsminnesmärkt.

Uppdatering 2021-01-04
Rivningslovet är överklagat till Länsstyrelsen.

Uppdatering 2020-09-03
Beslut är fattat av Solna stad om rivning av ladugården vid Överjärva gård. Rivning förväntas ske under hösten. Facebookgruppen ”Rädda Överjärva gård” har tagit initiativ till en namninsamling. De vill att byggnaderna renoveras och iståndsätts som en levande lantgård med olika publika verksamheter.

Uppdatering 2020-12-14
Byggnadsnämnden har beslutat att ladugården skall rivas, trots protester och mer än 3000 namnunderskrifter. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen.

Foto: Holger Ellgard 2015, CC BY-SA 4.0

Externa länkar
Vision- och utvecklingsplan
Tidningsartikel Stockholm direkt
Artikel i Dagens Nyheter
https://www.facebook.com/groups/328617348159568