fbpx

Otäta ytterfönster

Charlott Neuhauser

78214

charlott.neuhauser@telia.com",

Charlott Neuhauser
Hej! Jag håller på och renoverar fönster i vårt hus från mitten av 1800-talet, en sk starlänga som byggts till och om. Nu när det börjar blåsa och regna märker jag dessvärre att det regnar in, dvs vatten tränger  in mellan karm och båge. Hur ska jag få fönstren täta? Jag har läst att det yttre fönstret inte skall vara lufttätt. Innanfönster är uppsatta och tätade med klisterremsor. Det är oroande att det regnar in, vad har jag missat? Tacksam för svar/charlott

Om vinden ligger på kan regnvatten tränga in men det är ovanligt. På sidorna och i nederdelen stoppas vattnet av anslaget och rinner ut igen på det lutande karmbottenstycket. u00c4r avståndet mellan bågens överdel och karmen stort? u00c4r bågens överliggare fasad inåt? Hur sitter foderlisten ovanför fönstret, den skall ligga an och vara tät mot fasaden och gärna ha fönsterbleck ovanpå. Fodret skall även sitta så nära bågen som möjligt i överkant, det brukar vara höjden på gångjärnstappen som bestämmer avståndet. Ta på dig regnkläder en regnig och blåsig dag och titta noggrant utifrån. Om inget annat hjälper tycker jag du skall köpa några timmar av en erfaren fönsterhantverkare, de brukar veta råd.rn<p>&nbsp;

keyboard_arrow_up