fbpx

Östra stranden i Trelleborg

Län: Skåne
Ort: Trelleborg

En ringled planeras runt Trelleborg, för att få bort tung trafik från de centrala delarna av staden. För att bygga den östra infarten, kommer Östra stranden att påverkas. Östra stranden sträcker sig från stadens östra utkant längs den gamla infartsvägen från öster. Bebyggelsen är i sina äldsta delar typisk utomplansbebyggelse med oreglerat uppförd arbetar-, fiskar- och hantverkarbebyggelse. Karakteristiskt är mängden med små ekonomibyggnader. Efter att området inlemmades i staden, gjordes viss nybyggnation med egnahem och villor.

Externa länkar

https://www.trelleborg.se/globalassets/files/kommunledningsforvaltningen/strategiskkommuniaktion/filer/kuststad2025/planprogram/planprogram-ostra-ringvagen-ostra-hamninfarten-samradshandling-180529-webbversionen.pdf