Östra stranden i Trelleborg

Län: Skåne
Ort: Trelleborg

En ringled planeras runt Trelleborg, för att få bort tung trafik från de centrala delarna av staden. För att bygga den östra infarten, kommer Östra stranden att påverkas. Östra stranden sträcker sig från stadens östra utkant längs den gamla infartsvägen från öster. Bebyggelsen är i sina äldsta delar typisk utomplansbebyggelse med oreglerat uppförd arbetar-, fiskar- och hantverkarbebyggelse. Karakteristiskt är mängden med små ekonomibyggnader. Efter att området inlemmades i staden, gjordes viss nybyggnation med egnahem och villor.

Externa länkar

https://www.trelleborg.se/globalassets/files/kommunledningsforvaltningen/strategiskkommuniaktion/filer/kuststad2025/planprogram/planprogram-ostra-ringvagen-ostra-hamninfarten-samradshandling-180529-webbversionen.pdf

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!