Östra Ågatan

Län: Uppsala
Ort: Uppsala

Gammalt klassiskt uppsalahus uppfört i trä i två våningar år 1859. Byggnaden ingår i en äldre gårdsmiljö/ kvarter med hantverks- och bostadshus kring Svartbäcksgatan nära den berömda Linnéträdgården från 1700-talet. Området Uppsalas gamla innerstad är riksintresseskyddat enligt Miljöbalken. Området representerar mycket höga kulturvärden.

Byggnadsnämnden i Uppsala kommun medger i planförslag rivning av byggnaden för att ersättas av ett 4-våningshus. Kritik mot planen har framförts i yttranden från länsmuseet och länsstyrelsen i remissomgång.