fbpx

Östanå slott

Län: Stockholm
Ort: Österåker
Datum: 02-04-2009

Exploatering av slottspark. Östanå slott med sin barockpark är en del av Riksintresset Roslags-Kulla. Byggbolaget som sedan 2007 äger marken avser att bebygga parken med bostadshus. En ansökan om byggnadsminnesförklaring har lämnats in.

Uppdateringar

09-07-2019
Östanå slott är till salu. I mäklarens beskrivning står bland annat att det just nu byggs bostäder i slottet, flyglar och sidobyggnader, och att detta är en möjlighet att förvalta ett historiskt arv. Man pekar på de vackra vackra och tidsenliga detaljerna med spröjsade fönster, vackra dörrar, bröstpaneler, skorstensmurstockar och kakelugnar och att slottet har ett högt kulturhistoriskt värde.

26-02-2019
Ett planprogram för Östanå slott antogs 2013. Sedan dess har inga detaljplaner framtagits inom området. Under 2018 har Österåkers kommun antagit en ny översiktsplan.

I den nya översiktsplanen föreslogs en aktualitetsprövning av planprogrammet för Östanå. Detta arbete har pågått under senare delen av 2018. Ställningstagande har gjorts som innebär att delar av planprogrammet förklaras som inaktuella, framför allt av följande skäl:
Flera av de föreslagna exploateringsområdena kommer att påverka riksintresset för kulturmiljön negativt. Tillkommande bebyggelse påverkar slottets dominans i landskapet. Den sammantagna bedömningen visar att de föreslagna åtgärderna innebär att riksintresset riskerar att påverkas i så stor grad att det innebär påtaglig skada, vilket strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Strandskyddsbestämmelser gör att flera av de föreslagna områdena inte lämpar sig för exploatering.
Flera av de föreslagna exploateringsområdena ligger nära kusten och riskerar att översvämmas vid ett förändrat klimat.
Måndag den 4 mars 2019 ska kommunfullmäktige besluta om planprogrammet för Östanå slott.

09-02-2016
“9 februari 2016: Östanå slott är till salu igen. Enligt tidningen Skärgården har slottet varit till salu sedan sommaren 2014.” (Källa: Mitti Stockholm)
Östanå Slott förefaller ha trillat mellan stolarna. Inte värdigt att bli byggnadsminne. Inte intressant för kommunen att investera i. Och ingen privat köpare i sikte. Hur ska vi ha det med våra svenska slott och herrgårdar? Exploatera som bostadsområde, flyktingförläggning eller rivning? Är det med den kreativiteten vi ser på vårt kulturarv? Vilket ansvar har vi som representerar kulturmiljövården? Östanå Slott väcker i högsta grad frågan. Frågan är om det är någon som känner att det är deras bord. Jag är rädd att svaret är nej. /PS

 

 

Externa länkar

Östanå slott blir ditt – för 35 miljoner | Mitti Stockholm 9 feb 2016
Östanå Projektsida | BTH Bostad
2019: PM, Ställningstagande till planprogram
2019: Detaljerat ställningstagande till PM
Kulturmiljöbedömning
Karta över programområde
Facebook-sida för Östanå