Öppningsbar ventil i putsad grund

Hej,
Jag har kört fast i att hitta en lämplig öppnings-/stängningsbar grundventil till min putsade naturstenstorpargrund. En öppningsbar grundventil verkar lämpligt för att kunna välja hur man vill ventilera sin grund. Fram tills vår renovering nu av stugan från 1902 har grunden varit igenputsad utan direkt ventilation (100 % tät har grunden nog ej varit ändå), men huruvida den alltid varit putsad vet vi ej. Snickaren vi haft till hjälp har dock förordat en alltid öppen ventilation, jag vill dock ha möjligheten att stänga den. Se bilder på uppslagna hål i grunden.

Frågan är nu; vad för slags ventil kan vi sätta här? Många gjutjärnsventiler med lucka eller rosettventil har djupa stos som inte kommer emellan naturstenarna i grunden, många är också väldigt stora, jag tänker max 15×15 cm. De platta rosettventilerna som jag sett, de tror snickaren ej kommer vara särskilt enkla att mura in i putsen då de inte har särskilt mycket gods i kanterna. Tallriksventil i aluminium med platta misstänker jag inte blir så fint. Finns det några fler uppslag? De flesta byggnadsvårdsbutiker har ungefär samma utbud och nu har min fantasi börjat ta slut kring vad som kan funka.

Är en vanlig alltid öppen rektangulär gallerventil enda valet som återstår?

 

Svar:

Det är oftast klokt att installera ställbara ventiler, man vill ju inte ha in varm och fuktig sommarluft i en kall grund på grund av kondensrisk. Läs mer om krypgrunder i artikeln På säker grund. Men om grunden är problemfri och fungerar bra som den är så finns egentligen ingen anledning att ändra på konstruktionen.

Om ni kommer fram till att det är bäst att installera ventiler får ni helt enkelt knacka bort putsen och slå ut stenar så att en ventil får plats. Därefter lagar man upp runt ventilen och målar så att det blir snyggt.