fbpx

Opinionshjälp

Svenska byggnadsvårdsföreningen har inte möjlighet att driva alla fall, men vi hjälper dig gärna att arbeta med lokala frågor. Här har vi samlat ett antal dokument som hjälper dig att skydda hotade miljöer.

Artikel: Lathund för att skapa opinion

Innan du börjar din opinionskampanj finns det ett antal saker du behöver tänka över och förbereda.

I den här artikeln får du konkreta tips på vad du behöver göra. LÄS MER

Publikation: Hjälpreda för plan- och byggärenden

Svenska byggnadsvårdsföreningen verkar för en stadsutveckling som tar tillvara vårt byggda och gröna kulturarv och som leder till attraktiva och långsiktigt hållbara livsmiljöer för oss och för kommande generationer.

Hjälpredan är avsedd som stöd vid författande av yttranden och artiklar. LÄS MER

Publikation: Principer för en god stadsmiljö

Svenska byggnadsvårdsföreningen verkar för dialog och kunskapsutbyte med företrädare för stadsbyggnad och byggnadsvård i hela landet. Härigenom kan underlag skapas för en organiserad opinionsbildning.

Här finner du sex tydliga punkter för hur en god stadsmiljö skapas, i samspel med det byggda och gröna kulturarvet. LÄS MER

Artikel: Använd media!

Samla likasinnade, skriv insändare, demonstrera för era hotade hus!

Benke Karlsson, kommunikationskonsult, ger råd på vägen. LÄS MER

Artikel: Politik på tvärs med väljarna

En ny rapport visar att det är mycket sällan som kulturvärden ges någon uppmärksamhet vid ändringar i stadsmiljön. Detta trots att många människor värnar om att bevara den äldre bebyggelsen. 

Malin Lernfelt beskriver en situation där missnöje leder till att nya partier bildas. LÄS MER

Publikation: Hela staden och bygden

Svenska byggnadsvårdsföreningen har nära 50-års erfarenhet av att granska kommunala ärenden med avseende på kuturvärden. Därför ger vi ut skriften ”Hela staden och bygden” författad av Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA och adjungerad i föreningens styrelse.

Skriften ger konkret vägledning och riktar sig till alla aktörer inom samhällsplanering. LÄS MER OCH BESTÄLL SKRIFTEN HÄR

keyboard_arrow_up