Rivet

Vita villan

Län: Kronoberg
Ort: Växjö
Växjö har tänkt att uppföra ett world trade center. För att låta entrén komma i bättre dager så vill man riva den sk "vitavillan" vid Södra järnvägsgatan, den skall vara uppförd 1913 och godkännande av ritningen är daterat 16 december 1911. Arkitekten är Bror Almquist. Läs artikel i Smålandsposten SMP.se (Länk nedan).
Externa länkar
Uppdateringar
31-05-2011
Kommunstyrelsen har bestämt att det är rivningslinjen som gäller. Vita Villan kommer att hyras ut på ett rivningskontrakt. Läs mer i Smålandsposten. (Länk nedan).
09-11-2012
Detaljplanen är klar för World Trade center i Växjö. Planen är att börja bygga hösten 2013. Rivningen av Vita villan kommer att ske trots att byggnaden är officiellt utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens egna inventeringar och trots att museet avrått från rivning.
15-01-2014
En oenig byggnadsnämnd har nu sagt ja till att riva den så kallade Vita Villan i Växjö. Området kommer att bli korttidsparkering till järnvägsstationen och är en del i planen att bygga ett World Trade Center på området. Västerpartiet och Miljöpartiet röstade nej till rivningsbeslutet.
03-09-2014
Rivningen av Vita villan är nu inledd.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!