Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Vindpapp under isolering?

Frågeställare: Smurfan

Vi håller på att renovera ett rum i vårt 1930-tals hus. Huset är helt byggt i trä med brutet tak och min fråga är hur jag isolerar kattvinden inifrån?
Jag har köpt linisolering i skivor och vindtät papp. Det som syns inifrån är träpanelen till yttertaket!
Ska jag sätta vindpapp, isolering, vindpapp igen och sedan träpanelen till innervägg eller räcker det med isolering, vindpapp, träpanel till innervägg. Jag undrar också om vesta pappen är diffustionsöppen samt om det behövs luftspalt mellan yttertak och isolering? Isoleringen (50mm) kommer att ligga mellan takbjälkarna som är 100mm breda.

Tacksam för svar

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Först och främst är det en rekommendation att följa tillverkarens anvisningar för isolering. Här redogör jag för den traditionella lösningen.
Din hustyp hade normalt en s.k. parallelltaksisolering om vindsplanet var avsett för bostadsändamål. Man fyllde helt enkelt mellanrummet mellan yttertakspanelen och den inre panelen, ofta med en vindpapp under, med en blandning av såg- och kutterspån. Den fylldes i facken uppifrån hanbjälksvinden. Sen lade man även samma isolering på hanbjälksvindens bjälklag, även här gärna med en vindpapp under. Principen fungerar bra och dessa hus drabbas inte av mögel om det är vindtätt från bostadsvåningen och yttertaket är tätt. Tätheten från bostadsvåningen är viktig för att inte varm, fuktig inomhusluft skall komma upp i sprickor och håligheter och kondensera i den kallare vinden.
Du kan göra samma lösning idag och får en något bättre isolering om du använder cellolusafiber-isolering och fyller på ordentligt på hanbjälksvinden. Enligt t.ex tillverkaren ekofiber är det inte nödvändigt med en luftspalt även om många ändå rekommenderar det. Linisoleringen kan du med fördel använda på de vertikala väggarna mot gavlarna men kolla som sagt vilka eventuella dukar eller fuktspalter de rekommenderar.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!