Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Vilken brädfodring/stil kan passa?

Frågeställare: Zandra

Jag har förvärvat ett gammalt släkthus, ett timmerhus byggt 1906. Från början var det nog tänkt att det skulle brädfodras men det blev aldrig av. (knutar mitt på huset är avsågade). Nu har en del av timret fått rejäla sprickor och "samlar" vatten så jag funderar på om det vore klokt att brädfodra huset. Min undran är då vilken stil på panelen (och kulör) som skulle passa för att det ändå ska kännas tidstypiskt för ett hus i södra Lappland.

Bild
Expertsvar

1906 var sågverksvirke billigt och många hus försågs med mer eller mindre avancerad panelarkitektur. Timmerstommar timrades med laxknutar för att se modernare ut med panel, och det förekom att knutarna på äldre hus sågades bort innan de panelades. Vanligt var till exempel att kombinera liggande och stående panel på respektive våning som sen målades med linoljefärg i ljusa kulörer. Men ert hus har en enkel och elegant karaktär med sin huggna stensockel och skulle sannolikt passa bäst med en klassisk, stående träpanel och locklist. Eftersom det är sågverksvirke som är tidstypiskt för huset skall ni inte välja kilsågat eller olika bredder på brädorna. Många hus i norra delen av landet var ommålade vilket fungerar bra om panelvirket är av god kvalitet. Alternativt kan man tjära eller måla med röd slamfärg. Dina länsombud eller länsmuseet kan ge tips om eventuella regionala traditioner. Passa på att sätta vindpapp under panelen för bättre energihushållning. En reservation är att huset kommer att förlora lite av sin elegans med knutlådor och panel, det kommer att se lite klumpigare ut. Kanske ni kan börja med att rådgöra med en timmerman och se om det är möjligt att bara laga skadorna på timran?

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!