Räddad

Valhallabadet

Ort: Göteborg
Rivingshot. Valhallabadet, uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson, hotas av rivning för att lämna plats för ett nytt Skandinavium. Beslutet om en ny multiarena i Göteborg har ännu inte tagits, men planeringen för dess placering är redan i gång. Politikerna är överens om att arenan ska ligga på evenemangsstråket. Valhallabadet är en mycket välbevarad och tidstypisk byggnad. Den är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram, bland annat för sina gavelväggar som är utsmyckade med glasmosaik av konstnären Nils Wedel.
Externa länkar
Uppdateringar
10-06-2013
Skribenterna Mark Isitt och Malin Lernfelt har i var sin krönika visat sitt stöd för Valhallabadet i Göteborg. Isitt uppmärksammar Svenska byggnadsvårdsföreningens engagemang i frågan och skriver: ”Även Svenska Byggnadsvårdsföreningen har tagit plats, samtliga medlemmar klädda i kycklinggult för att påminna stadens makthavare om att Valhallabadet tillhör deras ”gula lista”, en förteckning över ”värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll”.
28-10-2013
Debatten om Valhallabadets vara eller icke vara går vidare. Nu senast anordnade Stadsmuseet en frukostföreläsning där bebyggelseantikvarierna Sanja Peter och Anette Lindgren berättade om Valhallabadets historia. Opinionen för badets bevarande växer stadigt.
21-04-2015
Ny multiarena på evenemangsstråket i Göteborg skjuts upp. Beslut har nu fattats om att Scandinavium kommer att rustas upp och stå kvar under en tioårsperiod. I samband med detta meddelar politikerna att Valhallabadet står säkert under denna tioårsperiod.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!