Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Val av isolering

Frågeställare: KD

Vi ska byta fasad på vårt hus från 1925 och tänkte i samband med det passa på att tilläggsisolera huset. Ursprungligen var fasaden i trä, men ersattes på 60-talet med spiktegel. Tanken är nu att vi skall plocka ner teglet och sätta en ny fasad i trä. Frågan är vilken typ av isolering vi skall välja och hur tjock den bör vara? Vi har fjärrvärme och stommen i huset är (enl byggnadsbeskrivn från 1925) 3" liggande plank på vilken det sitter en impregnerad förhydningspapp. Vinden är än så länge oisolerad, men den avser vi att isolera på sikt.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Tilläggsisolering av väggar brukar vara det sista man som byggnadsvårdare rekommenderar eftersom det ofta förvanskar fasaden och är en av de åtgärder som genom den höga kostnaden tar längst tid att räkna hem. Men om fasaden redan är förvanskad och behöver åtgärdas kan det vara en bra åtgärd.
Studera, fotografera och mät upp eventuella detaljer på den underliggande originalfasaden så att ni kan göra en rekonstruktion som passar huset.
Välj ett isoleringsmaterial som har samma hygroskopiska egenskaper som huset i övrigt, antagligen cellulosaull med den beskrivning som ni givit. Tjockleken bör vara 10 cm för att ge effekt. Tänk på att fönster och husgrund bör flyttas ut i fasadlivet för att det inte skall bli fult. Ö

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!