Hotad

Vagnverkstaden, Bollnäs järnvägsområde

Län: Gävleborg
Ort: Bollnäs

Bollnäs kommun har en detaljplan ute på samråd för det gamla järnvägsområdet Bro 4:4. Den nya detaljplanen innebär att man kommer tillåta rivning av en av områdets största byggnader - och därmed bidragande till områdets karaktär - vagnverkstaden. Den nya detaljplanen är anpassad för att tillåta en stor bandyhall inom järnvägsområdet. I den Miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts, påstås att bandyhallen kommer att få mycket liten påverkan på kulturmiljö och stadsbild. Kommunen poängterar att andra byggnader inom området bevaras, och menar att man då tar hänsyn till kulturvärdena.  Att vagnverkstaden ska rivas nämns knappt, och man motiverar rivningen med byggnadens dåliga skick.

 

Externa länkar
Uppdateringar
29-01-2019

Den nya detaljplanen ska beslutas i februari. Om den blir antagen, kommer sannolikt vagnverkstaden att rivas.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!