Hotad

Dragudden

Län: Stockholm
Ort: Värmdö
Dragudden hotas av rivning då en exploatör har köpt upp marken och vill riva samtliga byggnader. Frälsningsarméns "Riksungdomsgården" på Dragudden var en samlingsplats för läger och ungdomsarrangemang. En kulturhistorisk byggnadsinventering genomfördes i juni 2012 vilken bland annat pekar ut en villa från 1920-talet, uppförd i 20-talsklassicistisk stil med tidstypiska detaljer såsom valmat sadeltak belagt med tegel, entréparti med kolonner, strama symmetriska fasader, fönstrens utseende och sättning och lunettkupor. Området ska detaljplaneläggas men exploatören hävdar att byggnaden inte går att bevara.
Externa länkar
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!