Hotad

Väse Station

Län: Värmland
Ort: Väse

Update 10 april 2017:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads Kommun avråder från att bevilja rivning av Väse Station. Stadsbyggnadsnämnden fattar slutligt beslut den 12 april. I tjensteskrivelsen läser vi bl a;
"Utbyggnad av projektet Tåg i tid går enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning i nuläget att förena med bevarandet av stationshuset. Intressen av att bevara byggnaden utifrån byggnadens symbolik och byggnadens bevarandevärde väger tyngre än fastighetsägarens intresse av att riva byggnaden. Ansökan om rivningslov för stationshus föreslås avslås med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och dess symbolik för stationssamhället Väse."

Väse Station från 1869 har länge varit hotad av rivning. Trafikverkets argumentation brister dock betänkligt och därför har vi idag den 7 dec 2016 valt att notera Väse Station på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista. / PS

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!