OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Räddad

Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15)

Ort: Umeå

Uppdatering 12 maj 2011: Utgård 15 får inte rivas. Både länsstyrelsen och förvaltningsrätten har avslagit fastighetsägarens överklagande.

Rivningsivern går vidare i Umeå, kulturhuvudstad 2014. Nyligen söktes rivningslov för ett bostadshus på Storgatan 19 i Umeå (Utgård 15) - för andra gången. Byggnadsnämnden har avstyrkt rivningen med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värde, men nu ska fastighetsägaren överklaga beslutet. I en intervju med Västerbottens Folkblad sa fastighetsägaren, - Den här kåken kommer vi att vägra reparera. Fastighetsägaren, som driver blomsterhandel, vill riva och därmed skapa utrymme för parkeringar för sin verksamhet. Enligt Västerbottens museum är det aktuella bostadshuset en av endast ca 15-20 byggnader i Umeå som finns kvar från tiden före stadsbranden 1888 och är till sin utformning typisk för Umeås äldre trähusbebyggelse. Läs mer i Västerbottens Folkblad. I Umeå hotas också ett antal byggnader i kvarteret Heimdal, ett funkishus på Rådhusesplanaden och Varmbadhuset. Kammarrätten har sagt ja till rivning av Rosa huset. För mer info om rivningarna i Umeå se Västerbottens län (Länkar nedan).

Externa länkar
Uppdateringar
05-12-2013

Fastighetsägaren har nu av byggnadsnämnden i Umeå kommun blivit ålagd att undersöka fastigheten med hjälp av godkänd sakkunnig person.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!