Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Underhåll av plåttak

Frågeställare: Kristin

Hej. Har nyligen tagit mig an dessa två soldattorp i Hälsingland, som vi tror är från slutet på 1800-talet (se bilder, det bruna huset beskrivs vara det äldsta och det röda tillkommit något senare) Som nybörjare på byggnadsvård är det svårt att veta vart vi ska börja. Funderar mycket på plåttaken. Vi lät en plåtslagare se över om det är något akut underhåll som krävs, vilket han menade att det inte är. Det gröna taket verkar läcka in på ett par ställen. Det svarta taket håller tätt och verkar ju inte heller vara lika gammalt. Kan ni säga något om dessa tak? Hur gamla kan de vara? Hur kan vi underhålla dem på bästa sätt? Vad ska vi tänka på?

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det bruna huset är av de olika fönsterstorlekarna att döma två äldre timmerhus som är sammanfogade i vinkel. Taket är en s.k. pannplåt, en profil som har funnits i mer än 100 år och passar bra på fritidshus och landsbygdens byggnader. Att plåten blev så framgångsrik berodde på att den genom korrugeringen blev självbärande vilket inte ställde lika höga krav på undertaket.

Om taket läcker trots plåtslagarens inspektion så kan det vara bra att veta att det fortfarande går att köpa galvaniserad pannplåt. Den sinuskorrigerade plåten som sitter på det röda huset är ungefär lika gammal men har aldrig vunnit riktigt samma anseende som pannplåten. Det är något med rytmen i mönstret som gör att pannplåten ger ett lugnare intryck. Men båda alternativen är mycket bättre och mer historiskt korrekta än den kantiga, s.k. trapetskorrugerade plåten som introducerades i slutet av 1900-talet och den tegelimiterande plåten som absolut bör undvikas av estetiska skäl.

Om du söker på "plåttak" på vår hemsida så kommer det upp en rad artiklar och besvarade frågor om plåttak, bl.a. Underhåll av plåttak

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!