Rivet

Tuna loge

Län: Stockholm
Ort: Värmdö
Rivningshot. Tuna loge byggdes kring sekelskiftet 1900 och fungerade som ett annex till Tuna gård. Med tiden kom gården att köpas av finansmannen Torsten Kreuger, varpå logen började användas för att lagra spannmål. Idag är den kanske mest känd för de fester och spelningar som anordnades här på 1950- och 60-talen. Idag står logen tom sedan ca 20 år och förfallet blir allt mer påtagligt för var dag som går. Bara enstaka fönsterrutor finns kvar, taket läcker och färgen flagar. Nu är planen att riva logen. Läs mer i NVP. (Länk nedan).
Externa länkar
Uppdateringar
27-03-2015
Nu har Tuna Loge rivits! Efter många år av förfall revs så ladan utmed Fagerdalavägen. Logen stod på Vägverkets mark och till slut avgjorde ansvarsfrågan logens öde. Läs mer på NVPs länk ovan.
Du har inga WidgetKit gjorda men komponenten är kopplad till det, du bör ha full version av Widgekit installerat för att detta skall fungera rätt
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!