Räddad

Trädgårdsmästarbostad vid Tyresö slott

Län: Stockholm
Ort: Tyresö
Sedan Nordiska museet överklagat länsstyrelsens beslut att avstyrka rivningsansökan av Trädgårdsmästarbostaden har en privatperson, med stor kunskap och kännedom om byggnaden, på eget initiativ tagit fram ett kunskapsunderlag. I den mycket ingående rapporten menar han att det saknas djupare kunskap om den aktuella byggnaden, varför han sett denna egna studie som nödvändig. Rapporten är sänd till Mark och miljödomstolen. Läs rapporten och Nordiska museets överklagande i länkarna nedan.
Externa länkar
Uppdateringar
12-01-2012

Länsstyrelsen har väck fråga om byggnadsminnesförklaring för all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, inklusive den rivningshotade trädgårdsmästarbostaden, samt parkanläggningen. De menar att denna typ av enklare bruksbyggnader är centrala för förståelsen av hela anläggningen och därför bör inkluderas i skyddet. Länsstyrelsen har därför meddelat förbud mot åtgärder som kan minska eller förstöra kulturhistoriska värden på trädgårdsmästarbostaden i avvaktan på ärendets slutliga prövning.

08-01-2013

I en nyligen framtagen antikvarisk dokumentation, utförd på uppdrag av länsstyrelsen, konstaterar författarna att trädgårdsmästarbostaden har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Den beskrivs bland annat som en välbevarad representant för 1700-talets byggnadskonst med en viktig roll som en del av slottets försörjningssystem.

30-07-2013

Trädgårdsmästarbostaden vid Tyresö slott blir byggnadsminne och kommer att få en yttre upprustning sedan en överenskommelse om ekonomisk ersättning gjorts mellan ägaren, stiftelsen Nordiska museet, och Länsstyrelsen.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!