Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Trädgårdslitteratur äldre gårdar

Frågeställare: Ida och Jerker

Vi renoverar ett gammalt säteri 20x10 m från 1600-talet på östgötaslätten som utökats med en övervåning och reveterats ngn gång på 1800-talet. Två röda liggtimmerflyglar, en beboelig och ett med magasin/bodar. En äldre ladugård och en 1900-tals stor dito. Se bifogade bild.

Vad gäller hus är vi pålästa, men trädgård... Vi hittar bara litteratur gällande villaträdgårdar och slottsparker. Fanns det något mitt emellan? "Parkområdet" kring huset är på knappt en hektar, igenvuxet, två (naturliga?) dammar med kuperade områden.

Litteratur?
Inspirationsträdgårdar att besöka?

Bild
Expertsvar
Ulrika Rydh

Ulrika Rydh

Byggnadsantikvarie

Hej! Vilket fantastiskt livsprojekt ni har! Att ta sig an en sådan här miljö kräver stort engagemang och det gläder mig att ni värdesätter även den omgivande gröna miljön och vill bevara även den och inte "bara" byggnaderna. I en herrgårdsmiljö var allt integrerat och viktigt eftersom man i huvudsak idkade självhusåll och såg huvudbyggnad och den omgivande parken som lika viktiga statusmässigt. Men att hitta litteratur är inte det lättaste....det finns inte någon sammanfattande bok om herrgårdsträdgården som det finns om villaträdgården. Här får man istället söka sig till arkiven; Nordiska museets herrgårdsinventeringar kan ge en hel del inspiration och andra lokala arkiv och länsmuseet.Man kan försöka hitta liknande herrgårdar och se om det finns gårdsarkiv och planritningar där. Gammalt kartmaterial, lantmäterikartor kan också ge vägledning. Det här blir bara i generella termer eftersom jag inte sett er herrgård eller känner till dess historia och därför inte kan uttala mig specifikt. Av planskissen ni bifogade är det svårt att avgöra vad dammarna haft för funktion. Det kan vara karpdammar eller så kan det vara senare tillägg i en 1800-tals landskapspark.
Jag arbetar själv med restauringar av äldre trädgårdar på olika sätt och vet hur svårt det kan vara att tolka det man ser. Ni kan gärna kontakta mig, ni kan hitta mina kontaktuppgifter på min profilsida.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!