Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Timmerstomme kontra regelstomme

Frågeställare: Maria

Hej! Jag och min man funderar på att köpa ett äldre hus i norra Norrland som vi skulle använda som sommarhus. Vi har både tittat på hus med timmerstomme och ett hus med regelstomme från slutet av 1800-talet som vi tycker verkar intressant. Vi är dock lite fundersamma på om det skulle innebära svårare renoveringar då det är ett reglat hus. Hur kan konstruktionen ha sett ut av ett så gammalt reglat hus, vad kan tänkas finnas i väggarna? Det har stått övergivet en längre tid och panelen ser ut att vara i ganska dåligt skick. Vad kan tänkas finnas innanför? Papp? Spån? Vad kan man generellt säga om timmerstomme kontra regelstomme i äldre hus? Är det större chans att ett timrat hus klarat sig bättre än ett med regelstomme? Är det svårare att renovera ett gammalt reglat hus eftersom det kanske innehåller någon isolering som ev. kan behöva bytas?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det är helt beroende på vilka skador det kan vara fråga om. Regelstommen, eller mer sannolikt stolpverket med tanke på byggåret, kläddes normalt med papp och liggande spontad panel på bägge sidorna och fylldes med såg- eller kutterspån, torv, halm eller annat löst material. Timmerstommen däremot är massiv och drevad med mossa eller lindrev under ytterpanelen och hade oftast lerklining eller pappspänning på insidan. Jag tror att husens generella tekniska status är mer avgörande för åtgärdernas omfattning än de olika konstruktionerna.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!