Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Tilläggsisolering på tegelfasader

Frågeställare: Hanna

Jag arbetar just nu med att kolla på möjligheterna till att tilläggsisolera tegelfasader på flerbostadshus från 40- till 60-talet, då de börjar påvisa fuktproblem och korrosionsskador.
Jag undrar hur man kan tilläggsisolera på ett sätt som inte förstör byggnadernas karaktär?
Vid massiva väggar av t.ex lättbetong och tegelfasad (utan luftspalt) har jag förstått att det är vanligt att lägga på en isoleringsskiva och sedan puts, är detta att rekommendera? Om det finns armeringsjärn i väggen, krävs det då även en luftspalt bakom en fasadskiva med t.ex. puts?

När kan man använda hydrofobering? Ger det lika fullgott skydd som att tilläggsisolera med t.ex. mineralull och puts, med avseende på fuktskador? Ur värmeisolerings synpunkt?

Nu var det många frågor här, men uppskattar verkligen hjälp om ni har svar på några av frågorna!

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Om du vill bevara karaktären så blir det svårt med en utvändig tilläggsisolering eftersom teglet är en viktig del av karaktären. Dessutom får en utvändig isolering konsekvenser för hur djupt fönstren sitter, takfotsöverhäng och mötet med sockeln.
Om du har en luftspalt mellan tilläggsisoleringen och den gamla väggen så får du inte så bra isoleringseffekt eftersom luften i luftspalten är uteluftsventilerad, men å andra sidan hålls murverket torrt och därmed isolerar det lite bättre.
Murverket du beskriver med lättbetong och tegel är inte helt tät utan tillåter fuktvandring. Om man hindrar fukten att ta sig ut - genom en tät isolering eller tät ytputs - kan det bli problem med fukt och ibland frostsprängning. Erfarenheten visar att det är mycket svårt, och på lite längre sikt nästan omöjligt att få en fasad helt tät. Fukt kommer alltid in genom små rörelsesprickor och vid anslutningar mellan olika material, tex balkonger. Därför brukar vi byggnadsvårdare förespråka hygroskopiska konstruktioner utan tätskikt i fasader – fasader som kan "andas".
Hydrofobering kan fungera och ger i princip bättre isolering eftersom konstruktionen hålls torr. Men i princip kan du få samma problem som med en tät ytputs, ofrånkomlig inträngande fukt kommer inte ut igen.
Inför dessa stora åtgärder borde du göra en noggrannare förundersökning. Sannolikt kan du förbättra isoleringen genom isolering av vindarna, genom tätning runt fönsterkarmar och fönsterbågar, invändig tilläggsisolering i de kallaste väderstrecken, osv. Jag tror att en termofotografering kunde vara på sin plats - den avslöjar var värmen försvinner ur huset.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!