Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Vill du veta mer om hur du driver ett eget projekt och skapar opinion? Läs mer här!

 • Så fungerar det

  Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Google Geocoding API error: The request was denied.

Fråga

Tilläggsisolering

Frågeställare: err

Det gäller ett gammalt timmerhus i Hälsingland.
En glasveranda utbyggd vinkelrätt ut från timmerbyggnaden byggdes in och sågspånsisolerades för c:a 90 år sedan. Isolerinstjockleken är c:a 10 cm. Den liggande ytterpanelen har torkat ihop så pass att det läckt ut en okänd mängd sågspån under de senaste 20-25 åren.
Har nu för avsikt att tilläggsisolera aktuell utbyggnad med 2x45 mm gullfiber eller liknande.
1. Bör man ha diffusionsspärr som i så fall blir liggande mellan den nya isoleringen och befintlig yttervägg? Vilket material i så fall?
2. Resultatet av den utvändiga tilläggsisoleringen blir utvändiga fönstersmygar på c:a 13 cm. Kan några problem förutses p.g.a. detta?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Som byggnadsvårdare skulle jag aldrig tilläggsisolera en glasveranda på en Hälsingegård. Det kommer att se tokigt ut med djupa utvändiga fönstersmygar och förvrängda proportioner. Dessutom är ju glasverandor mest av glas och därmed lönar det sig inte att tilläggsisolera väggarna.
Du kan däremot uppdatera den befintliga isoleringen med (utifrån) ny eller renoverad panel, vindpapp, cellolusaisolering och inre väggbeklädnad. Undvik mineralull och därtill nödvändiga plastskikt i detta hus. En kardinalsregel inom byggnadsvården är att använda material med samma tekniska egenskaper som huset i övrigt, dvs hygroskopiska material som tillåter och klarar långsam fuktvandring.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!